JA Mero - шаблон joomla Новости

Sample image

Faktor Plus Eye Tracking Insight usluge

Faktor Plus omogucava kompanijama da efikasno implementiraju aj treking metodologiju vec postojecim istraživackim tehnikama. Faktor Plus donosi benefite aj trekinga organizacijama koje nisu upoznate sa ovom vrstom tehnologije. Eye tracking insight omogucava kompanijama da lako i jednostavno sprovedu studije koje ce im pomoci da bolje razumeju interesovanje potrošaca u oblastima koje su od interesa.

Faktor Plus poseduje najsavremenije Eye Tracking aparate i odgovarajuce softvere uz ciju pomoc sprovodi istraživanje od starta do finalizacije obezbedujuci najviše metodološke standarde, interpretaciju dobijenih podataka i uvid u kreativnu vizualizaciju dobijenu u samom istraživanju.

Svaki Eye Tracking projekat je prilagoden specificnim potrebama klijenta i može predstavljati izvrsnu dopunu standardnim istraživanjima. Faktor Plus Eye tracking insight omogucava jednostavno eksperimentisanje i eksploraciju pakovanja, kupovine, komunikacije i digitalnog iskustva korisnika.


Tracker


Zašto Eye Tracking? Aj treking (pracenje pokreta ociju) je jedinstveni istraživacki metod za procenu nacina opažanja potrošaca maloprodajnog okruženja, pakovanja i komunikacijskih poruka razlicitih medija. Sposobnost aj trekinga da nenametljivo meri pažnju potrošaca i registruje njihovo ponašanje je ono što zaista cini pracenje pokreta ociju snažnom dopunom drugim istraživackim metodama. Danas, u istraživackom svetu aj treking je standardna praksa medu vodecim agencijama za istraživanje tržišta koje se brinu o razlicitim brendovima širom sveta.

Eye Tracking istraživacki proces

Faktor Plus vam omogucava brojne varijante eksploatisanja aj trekinga u vašim studijama. Možete birati u kom delu istraživanja želite da se oslonite na aj treking, koliko ispitanika želite da ukljucite u testiranje željenog proizvoda, na kojim lokacijama i sa kojim sadržajem želite da manipulišemo. Faktor Plus vam nudi široku lepezu mogucnosti za primenu aj trekinga u marketing istraživanjima.