JA Mero - шаблон joomla Новости

Rezultati NCSI istraživanja u sektoru bankarskih usluga ukazuju da postoji izuzetno oštra konkurencija između banaka, pri čemu se svih 10 banaka nalaze u opsegu od 8 indeksnih poena, a greška merenja na nivou banaka iznosi +/- 3 indeksna poena. Potrošači za u najvećoj meri zadovoljni uslugama Erste banke, Poštanske štedionice, Raiffaisen banke i AIK banke. Ipak, razlike između ovih i većine ostalih banaka nisu velike, pa u sledećih 5 godina slika se može u velikoj meri promeniti.

Iako je Komercijalna banka jedna od najvećih i najuspešnijih banaka u Srbiji, vidimo da je zadovoljstvo potrošača ovom bankom osrednje. Analizom NCSI modela može se uočiti da je očekivanja građana najviša od Komercijalne banke u odnosu na sve ostale banke, pa iako sam kvalitet usluga nije loše ocenjen, visoka početna očekivanja mogu da dovedu do nešto nižeg zadovoljstvo potrošača ovom bankom. Sa druge strane, početna očekivanja potrošača od Erste banke su relativno niska, što zajedno sa visokim percipiranim kvalitetom usluga i visokim zadovoljstvom potrošača vodi i najvećoj retenciji potrošača od 82%. Ovo Erste banku čini kompanijom sa najvećim nivoom retencije potrošača u Srbiji. Glavna konkurencija Erste banci je Poštanska štedionica koja na većini parametara ima rezultate veoma blizu rezultata Erste banke, a koja ima značajno veći udeo tržišta. U tom smislu, planskim ulaganjem u povećanje zadovoljstvo potrošača i iskustva potrošača Poštanska štedionica može da u kratkom periodu postane lider na teritoriji Srbije.